"Barzoj je najvznešenejší zo všetkých poľovných psov. Budí dojem, že správať sa ako obyčajný pes je pre neho nesmierne ťažká vec."

"Borzoi is the noblest of all hunting dogs. Suggest that behave like ordinary dog ​​for him is extremely difficult thing."

Juliet Cluttonová-Brocková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vitajte na našom webe venovanom tomuto prekrásnemu plemenu psov a tiež ostatným členom našej svorky.

Taktiež tu nájdete stránky venované mojim záujmovým činnostiam.

 

Welcome to our website dedicated to this beautiful breed dogs as well as other members of our pack.
You will also find pages devoted to my hobby activities.