Mistrovství Čech – coursing 15.9.2019, Dubovice CZ

C.I.B., C.I.B.P., GR CH, multi CH, Aprelka Lenel Slovakia – 4.miesto z 10 barzojov

Na to, že Aprelka má za sebou 2 operácie šliach a bude jej už 6 rokov, bežala parádne. Veľmi sa teším z jej výkonu rovnako ako jej majiteľka Markéta, ktorej zároveň srdečne gratulujem.

Coursing Czech Championship 15.9.2019, Dubovice CZ

C.I.B., C.I.B.P., GR CH, multi CH, Aprelka Lenel Slovakia – 4st place from 10 borzois

After 2 surgery operations almost 6 years young Aprelka ran fantastic. I am realy proud of her. Congratulation to the owner Marketa Sousedikova.

------------------------------------------------------------------------------------

Klubová výstava KCHaPB 14.9.2019 Konopiště (CZ)

Rozhodca: Bc. Veronika Frolíková

C.I.B., C.I.B.P., GR CH, multi CH, Aprelka Lenel Slovakia – trieda pracovná - výborná.1 CAC, najlepšia sučka, BOB
Dcéra Aprelky CH, JCH Anfisa Sousedik – trieda šampiónov - výborná 1, CAC

Czech Borzoi Club Show KCHaPB 14.9.2019 Konopiště (CZ)

Judge: Bc. Veronika Frolíková

C.I.B., C.I.B.P., GR CH, multi CH Aprelka Lenel Slovakia – workingclass - Exc.1 CAC, best female, BOB

Daughter of Aprelka CH, JCH Anfisa Sousedik - champion class - Exc. 1, CAC

------------------------------------------------------------------------------------

Mistrovství Čech 31. 8. 2019, Kolín CZ

C.I.B., C.I.B.P., GR CH, multi CH, Aprelka Lenel Slovakia - 1.místo,

MISTR ČECH 2019

Majiteľke srdečne gratulujem!

 

Czech Championship 31. 8. 2019, Kolín CZ

C.I.B., C.I.B.P., GR CH, multi CH, Aprelka Lenel Slovakia - 1st place

Master of Bohemia 2019

My big congratulation to the owner!

------------------------------------------------------------------------------------

CACIB Mladá Boleslav, CZ (Crufts qualification) 24. - 25. 8. 2019.

Rozhodca: Lilien de Ridder, BE

C.I.B., C.I.B.P., GR CH, multi CH, Aprelka Lenel Slovakia – trieda pracovná – výborná 1 CAC, CAC ČMKU, CACIB, Crufts kvalifikácia 2020, BEST OF BREED, BIG II

Aprelka dokončila ČMKU šampionát

Majiteľke srdečne gratulujem!

 

CACIB Mladá Boleslav, CZ (Crufts qualification) 24. - 25. 8. 2019.

Judge: Lilien de Ridder, BE

C.I.B., C.I.B.P., GR CH, multi CH, Aprelka Lenel Slovakia – workingclass - ex.1 CAC, CAC ČMKU, CACIB, Crufts Qualification 2020, BEST OF BREED, BIG II

Aprelka finished ČMKU championship

My big congratulation to the owner!

--------------------------------------------------------------------------

Európska výstava psov  WELS, AT  14.6. 2019

Rozhodca: Mrs. Carla Molinari, PT

C.I.B.P., GR CH, multi CH, Aprelka Lenel Slovakia – trieda pracovná: ex.1 CACA

 

European dog show WELS, AT  14.6. 2019

Judge: Mrs. Carla Molinari, PT

C.I.B.P., GR CH, multi CH, Aprelka Lenel Slovakia - workingclass : ex.1 CACA

------------------------------------------------------------------------------------

CACIB Litoměřice 19.5.2019 CZ

Rozhodca: Bc. Veronika Frolíková

C.I.B.P., GR CH, CH, Aprelka Lenel Slovakia – trieda pracovná – výborná 1 CAC, CACIB, BOS

Aprelka splnila podmienky pre udelenie titulu

MEDZINÁRODNÝ  ŠAMPIÓN KRÁSY

 

CACIB Litoměřice 19.5.2019 CZ

Judge: Bc. Veronika Frolíková

C.I.B.P., GR CH, CH, Aprelka Lenel Slovakia – workingclass - ex.1 CAC, CACIB, BOS

Aprelka fulfilled the conditions for INTERCHAMPION

Majiteľke srdečne gratulujem!

My big congratulation to the owner!

------------------------------------------------------------------------------------

Klubová výstava s KV KCHaPB Mladá Boleslav 8.5.2019, CZ

Rozhodca: Božena Ovesná

C.I.B.P., GR CH, CH Aprelka Lenel Slovakia – trieda šampiónov – výborná  1, CAC

 

Czech Borzoi Club Show KCHaPB, Mladá Boleslav 8.5.2019, CZ

Judge: Božena Ovesná

C.I.B.P., GR CH, CH Aprelka Lenel Slovakia - champion class - Exc.1, CAC

------------------------------------------------------------------------------------

C.I.B.P., GR CH, CH  Aprelka Lenel Slovakia is TOP BARZOJ Czech republic 2018

Aprelka became the most successful show female of the year 2018.

Her daughter JCH, CH Anfisa Sousedik won 3rd place TOP BARZOJ Czech republic 2018

My big congratulation to the owner!

------------------------------------------------------------------------------------

Speedmaster  5.5.2019  Ješín, CZ

C.I.B.P., GR CH, CH Aprelka Lenel Slovakia -  52km.

C.I.B.P., GR CH, CH Aprelka Lenel Slovakia - dosiahla 52km. Na to že je Aprelka po dvoch operáciach šlachy je to úžasné!

------------------------------------------------------------------------------------

Mazaný zajíc CACT 17.3.2019 Medlánky-Brno, CZ

C.I.B.P., GR CH, CH Aprelka Lenel Slovakia - 6.miesto

Dcéra Aprelky CH, JCH Anfisa Sousedik - 4.miesto

Mazaný zajíc CACT 17.3.2019 Medlánky-Brno, CZ

C.I.B.P., GR CH, CH Aprelka Lenel Slovakia – 6th place

Daughter of Aprelka CH, JCH Anfisa Sousedik – 4th place

------------------------------------------------------------------------------------

CRUFTS 2019 – 7-9.3.2019 Birmingham, UK

Daughter of Aprelka CH, JHC, Anfisa Sousedik - YEARLING BITCH - 3th place.

------------------------------------------------------------------------------------

Aprelka Lenel Slovakia je C.I.B.P. – Medzinárodný šampión pre krásu a výkon!!!

Aprelka Lenel Slovakia is new C.I.B.P. - INTERNATIONAL BEAUTY AND PERFORMANCE CHAMPION!!!

------------------------------------------------------------------------------------