SLOVAKIA DOG CUP + OPEN SLOVAKIA DOG CUP

Slovenská kynologická jednota vypisuje celoročnú bodovaciu súťaž, v rámci ktorej sú priebežne vyhodnocované psy a sučky zapísané v plemenných knihách SKJ, ktoré sa počas roka zúčastňujú medzinárodných, národnej a celoštátnych výstav.

Umiestnenie našich barzojov v tejto súťaži:

SLOVAKIA DOG CUP – iba jedince SPKP:

Ava Alexeievna Lenel Slovakia – 5.miesto v plemene a pohlaví

Agent C.Lenel Slovakia – 3.miesto v plemene a pohlaví

OPEN SLOVAKIA DOG CUP – zo všetkých krajín:

Ava Alexeievna Lenel Slovakia – 9.miesto v plemene a pohlaví

Agent C.Lenel Slovakia – 11.miesto v plemene a pohlaví

SLOVAKIA DOG CUP + OPEN SLOVAKIA DOG CUP

Slovak Kennel Club announces year-round guide for evaluation contest in which are continuously evaluated dogs and bitches registered with stud books SKJ that during the year participating in international, national and national exhibitions

Location of our Borzois in this competition:

SLOVAKIA DOG CUP - only SPKP dogs:

Ava Alexeievna Lenel Slovakia - 5th place in breed and gender

Agent C.Lenel Slovakia - 3th place in breed and gender

SLOVAKIA OPEN DOG CUP - from all countries:

Ava Alexeievna Lenel Slovakia - 9th place in breed and gender

Agent C.Lenel Slovakia - 11th place in breed and gender

------------------------------------------------------------------------------------

Aprelka Lenel Slovakia opäť v časopise, tento krát ako modelka na šperky.

Aprelka again in the magazine, this time as a model for jewelry.

------------------------------------------------------------------------------------

8-12.11.2017 WDS Leipzig, DE 

Veľký zážitok, krásne priestory Leipziger Messe, výborne zvládnutá organizácia a milí organizátori, veľké množstvo krásnych psov, super spoločnosť, prísni rozhodcovia. Týmito slovami by som vyjadrila tohtoročnú svetovú výstavu psov.

Výsledky: Agent C. a Ava A. Lenel Slovakia – VD

8-12.11.2017 WDS Leipzig, DE 

Great experience, beautiful spaces of Leipziger Messe, excellent organization and nice organizers, a great number of beautiful dogs, super company, strict judges. I would like to express this year's World Dog Show.

The results: Agent C. a Ava A. Lenel Slovakia – VG

------------------------------------------------------------------------------------

14.10.2017 – spoločné celodenné venčenie s CHS Czári Falka si všetci krásne užili.

                      Walking with dogs from Czári Falka kennel.

---------------------------------------------------------------------------------

 

Moji barzoji v časopisoch Pes přítel člověka, Svět psů a v kalendári Cymedica 2017.

My borzois in magazines and in the calendar

------------------------------------------------------------------------------------

8.6.2017

Šteniatka Aprelky Lenel Slovakia už majú 3 týždne a majú sa skvele k svetu.

Niektoré z nich sú ešte stále k dispozícií.

Aprelkas puppies already have 3 weeks and they are great for the world.

Some of them are still available.

---------------------------------------------------------------------------------

18.5. 2017 sa v CHS Sousedik (CZ) narodilo Aprelke Lenel Slovakia 9 krásnych šteniatok. 

4 dievčatá a 5 chlapcov.

Viac informácií nájdete na stránke:

kennelsousedik.com/cz/

18.5.2017 was born 9 puppies.

5 boys and 4 girls in kennel Sousedik (CZ) after ours Aprelka Lenel Slovakia.

You can find more information at:

kennelsousedik.com/en/

------------------------------------------------------------------------------------

10.5.2017

Venčenie v púpavách spolu s border kóliou Sunnym

Running in the dandelions together with the border collie Sunny

------------------------------------------------------------------------------------

8.5.2017 Mladá Boleslav, CZ

Super stretnutie s Rory – Aurora Lenel Slovakia a s jej skvelými majiteľmi. Som šťastná, že aj keď si Rory svoj skvelý domov hľadala dlhšie, nakoniec ho našla. Pre mňa ako chovateľa nie je nič krajšie, než vedieť, že všetky moje šteniatka majú tých najlepších majiteľov a je o nich výborne postarané.

Super meeting with Rory - Aurora Lenel Slovakia and her great owners. I am happy that even though Rory has searched for her great home for a long time, she finally found it. For me, as a breeder, there is nothing more than knowing that all my puppies have the best owners and are very well looked after.

------------------------------------------------------------------------------------

5.-8.5.2017

Krásny predĺžený víkend v Prahe som si moc užila. Super ľudia, krásna budúca mamina Aprelka, prehliadka Prahy, pekný coursing, klubová výstava.....a mnoho ďalšieho.

Ďakujem Markéta za pozvanie!

I enjoyed the beautiful extended weekend in Prague. Super people, beautiful future Mother Aprelka, a tour of Prague, a nice coursing, club show ..... and much more.

Thank you Markéta for the invitation!

---------------------------------------------------------------------------------

11.4.2017

Aprelka Lenel Slovakia splnila podmienky pre zaradenie do triedy pracovnej na všetkých výstavách konaných pod záštitou FCI.

Aprelka Lenel Slovakia can enter the working class on shows under the FCI.

 

---------------------------------------------------------------------------------

13.4.2017

Agent C. a Ava A. Lenel Slovakia si užili spoločné venčenie s maďarskými stavačmi.

Agent C. and Ava A. Lenel Slovakia enjoyed a common run with the Hungarians pointers.

---------------------------------------------------------------------------------

Očakávaný A-vrh barzojov v CHS Sousedik po našej Aprelke Lenel Slovakia!

Otcom bude nemecký psík Raskor Kalinow. Obaja rodičia sú výstavne a športovo úspešní. 

Expected A-Litter in Kennel Sousedik after our Aprelka Lenel Slovakia!

Father will be the German dog Raskor Kalinow. Both parents are very successful at shows and in sport.

Viac informácií nájdete priamo na webstránke CHS Sousedik:

More information can be found on the Kennel Sousedik website:

kennelsousedik.com/cz/

------------------------------------------------------------------------------------

A je to oficiálne! Ava je nový SLOVENSKÝ ŠAMPIÓN KRÁSY

And it's official! Ava is new SLOVAK BEAUTY CHAMPION

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

DANUBE duo CACIB Bratislava

1.4.2017, Rozhodca: Olga Dolejšová (CZ)

Agent C.Lenel Slovakia – trieda šampiónov – výborný 1, CAC, CACIB, BOB,

užší výber v záverečnom kole

Ava Alexeievna Lenel Slovakia – trieda otvorená- výborná 1, CAC, res. CACIB

Ava splnila podmienky na udelenie titulu

SLOVENSKÝ ŠAMPIÓN KRÁSY

 

2.4.2017, Rozhodca: Tatjana Urek (SLO)

Agent C.Lenel Slovakia – trieda šampiónov – výborný 2, res. CAC

Ava Alexeievna Lenel Slovakia – trieda otvorená- výborná 1, CAC, res. CACIB

DANUBE duo CACIB Bratislava

1.4.2017, Judge: Olga Dolejšová (CZ)

Agent C.Lenel Slovakia – champion class – Ex.1, CAC, CACIB, BOB, 

shortlisted in the final ring

Ava Alexeievna Lenel Slovakia – open class- Ex.1, CAC, res. CACIB

Ava fulfilled conditions for the title

SLOVAK BEAUTY  CHAMPION!

 

2.4.2017, Judge: Tatjana Urek (SLO)

Agent C.Lenel Slovakia – champion class – Ex.2, res. CAC

Ava Alexeievna Lenel Slovakia – open class- Ex.1, CAC, res. CACIB

------------------------------------------------------------------------------------

Agent C. Lenel Slovakia v časopise Svět psů. Foto téma mesiaca: ani v zime sa nenudíme.

Agent C. Lenel Slovakia in the journal Svět psů. Photo Theme of the month: even in winter we are not bored.

------------------------------------------------------------------------------------

Aprelka opäť modelkou. Tento krát na pozvánke od SOFA DOG WEAR.

Aprelka is model again. This time at the invitation from SOFA DOG WEAR.

------------------------------------------------------------------------------------

Aprelka v rebríčku coursing.eu, 30.3.2017

Aprelka Lenel Slovakia je momentálne najúspešnejší slovenský barzoj na COURSING.EU, a to len s 5 započítanými pretekmi!

1.miesto v plemene, krajina Slovensko,

13. miesto v plemene a pohlaví v medzinárodnom rebríčku zo 127 sučiek

Aprelka's position on coursing.eu

Aprelka is after for 5 races actually the most successful slovakian borzoi at the coursing.eu ranking.

1st place in breed, country Slovakia.

Rank 13 in the breed and gender in international rankings of 127 females

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aurora "Rorynka" Lenel Slovakia v časopise

Takúto krásnu fotografiu urobili Rorynke jej majitelia. Fotka sa dostala až do výberu najlepších fotografií v súťaži časopisu Československá fotografie.

Najviac ma však teší, že Rorynka konečne našla ten správny a milujúci domov. Ďakujem!

 

Aurora "Rorynka" Lenel Slovakia in magazine

Such beautiful pictures made Rorynka her owners. The photo came to selecting the best photos in the contest magazine Czechoslovak photography.

But I am most pleased that Rorynka finally found the right and loving home. Thank you!

------------------------------------------------------------------------------------

Anastasia „Nasťa“ Lenel Slovakia vyrástla do krásy. Jej nové fotografie nájdete vo fotogalérií tu:

Anastasia Lenel Slovakia

Ďakujem majiteľke za skvelú starostlivosť o ňu.

 

Anastasia "Nastia" Lenel Slovakia grew in beauty. Her new pictures here in the gallery.

Anastasia Lenel Slovakia

Thanks to the owner for great care of her.

------------------------------------------------------------------------------------

SLOVAKIA DOG CUP + OPEN SLOVAKIA DOG CUP

Slovenská kynologická jednota vypisuje celoročnú bodovaciu súťaž, v rámci ktorej sú priebežne vyhodnocované psy a sučky zapísané v plemenných knihách SKJ, ktoré sa počas roka zúčastňujú medzinárodných, národnej a celoštátnych výstav.

Umiestnenie našich barzojov v tejto súťaži:

 

SLOVAKIA DOG CUP – iba jedince SPKP:

Ava Alexeievna Lenel Slovakia – 4.miesto v plemene a pohlaví

Agent C.Lenel Slovakia – 5.miesto v plemene a pohlaví

 

OPEN SLOVAKIA DOG CUP – zo všetkých krajín:

Ava Alexeievna Lenel Slovakia – 5.miesto v plemene a pohlaví

Agent C.Lenel Slovakia – 11.miesto v plemene a pohlaví

SLOVAKIA DOG CUP + OPEN SLOVAKIA DOG CUP

Slovak Kennel Club announces year-round guide for evaluation contest in which are continuously evaluated dogs and bitches registered with stud books SKJ that during the year participating in international, national and national exhibitions.

Location of our Borzois in this competition:

 

SLOVAKIA DOG CUP - only SPKP dogs:

Ava Alexeievna Lenel Slovakia - 4th place in breed and gender

Agent C.Lenel Slovakia - 5th place in breed and gender

 

SLOVAKIA OPEN DOG CUP - from all countries:

Ava Alexeievna Lenel Slovakia - 5th place in breed and gender

Agent C.Lenel Slovakia - 11th place in breed and gender

------------------------------------------------------------------------------------

Doplnené nové krásne fotografie Aurory Lenel Slovakia vo fotogalérií:

Aurora Lenel Slovakia 

------------------------------------------------------------------------------------

Aprelka Lenel Slovakia opäť modelkou.

Tento krát na plagáte " Pojizerské derby", kde Aprelka minulý rok získala titul Šampion pre krásu a výkon po Jizersku.

------------------------------------------------------------------------------------

Aprelka robila modelku pre prvú časť foto-seriálu "NA LOVU".

Opäť úžasné fotografie od Markéty Sousedíkovej!

------------------------------------------------------------------------------------

CACIL Season Opening Coursing, Alsonemedi  25.2.2017, HU

Aprelka Lenel Slovakia 1. miesto/1.place

Gratulujem majiteľom!

------------------------------------------------------------------------------------

Národná výstava psov Bratislava 19.02.2017, SK

Rozhodca: Otakar Vondrouš, CZ

Aprelka Lenel Slovakia - trieda otvorená - výborná 2, Res. CAC

 

National Dog Show Bratislava 19.02.2017, SK

Judge: Otakar Vondrouš, CZ

Aprelka Lenel Slovakia - open class - Ex 2, Res. CAC

Majiteľom gratulujem!

------------------------------------------------------------------------------------

CACIB Brno 4.2.2017, CZ

Rozhodca:  Kučerová Chrpová Veronika, Ing., Ph.D, CZ

Aprelka Lenel Slovakia - trieda otvorená – V2 res.CAC

 

CACIB Brno 4.2.2017, CZ

Judge:  Kučerová Chrpová Veronika, Ing., Ph.D, CZ

Aprelka Lenel Slovakia – open class –Ex 2 res.CAC

Majiteľom gratulujem!

------------------------------------------------------------------------------------

Snow Wind Cup Hrdoňov, 28.1.2017 CZ

Aprelka Lenel Slovakia 2.miesto ( 7 barzojov na štarte ), CACIL, res. CACT.

Aprelka prišla na pretek krásne pripravená a aj napriek zrážke na začiatku 1.kola zabojovala a umiestnila sa na skvelom 2. mieste.

 

Snow Wind Cup Hrdoňov, 28.1.2017 CZ

Aprelka Lenel Slovakia 2nd place (7 Borzois at the start), CACIL, res. CACT.

Aprelka came to the race beautifully prepared and despite the crash at the start of the 1st round she struggled forth and placed on a great second place.

Srdečne gratulujem obom majiteľom a zároveň veľká vďaka Markéte, ktorá Aprelku na pretek krásne pripravila!

Congratulations to both owners and also big thanks to Markéta, who beautiful prepared Aprelka to the race!

------------------------------------------------------------------------------------

A je to oficiálne! Agent C. Lenel Slovakia je nový SLOVENSKÝ ŠAMPIÓN KRÁSY.

And it's official! Agent C. Lenel Slovakia is new SLOVAK BEAUTY CHAMPION.

------------------------------------------------------------------------------------

WINTER SHOW Nitra 15.1.2017

Rozhodca:  Fintorová Ľudmila, SK

Agent C. Lenel Slovakia- trieda otvorená – V1 CAC

Agent splnil podmienky na udelenie titulu

SLOVENSKÝ ŠAMPIÓN KRÁSY

Ava Alexeievna Lenel Slovakia - trieda otvorená – VD2

 

WINTER SHOW Nitra 15.1.2017

Judge:  Fintorová Ľudmila, SK

Agent C. Lenel Slovakia- open class – excellent 1 CAC

Agent fulfilled conditions for the title

SLOVAK BEAUTY  CHAMPION!

Ava Alexeievna Lenel Slovakia - open class – got first time VG2

Moji miláčikovia boli prvýkrát na výstave, bezo mňa kvôli mojej chorobe.

Mnohokrát ďakujem Charlotte Vraníková, Miloš Nábelek, Darina Vallová za všetku starostlivosť o mojich psov!!!

My darlings were first at the show without me because of my illness.

Many thanks Charlotte Vraníková, Miloš Nábelek, Darina Vallová for all care of my dogs !!!

------------------------------------------------------------------------------------

Agent, Aprelka aj Ava boli testovaní na degeneratívnu myelopatiu v nemeckom laboratórií LABOKLIN. Všetci sú DM N/N čistí. Z výsledku testov mám veľkú radosť!

Agent Aprelka and Ava were tested for degenerative myelopathy in German laboratories Laboklin. All are DM N / N clean. From the test results I am delighted!

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

Medzinárodná výstava psov Kassel, 11.12. 2016, DE

Rozhodca: Andre van den Broek, NL

Aprelka Lenel Slovakia - trieda otvorená - výborná 2, res. VDH, res. CAC, res. CACIB 

 

Internationale Rassehundeausstellung Messe Kassel, 11.12. 2016, DE

Judge: Andre van den Broek, NL

Aprelka Lenel Slovakia - open class - Ex 2, res. VDH, res. CAC, res. CACIB 

Majiteľom gratulujem!

------------------------------------------------------------------------------------

Central European coursing derby  12.11.2016 Partizánske SK

Aprelka Lenel Slovakia 1. miesto, CACT, 5 sučiek na štarte

Central European coursing derby  12.11.2016 Partizánske SK

Aprelka Lenel Slovakia 1st place, CACT, 5 females at the start

Majiteľom gratulujem a ďakujem za skvelú prípravu Aprelky!

------------------------------------------------------------------------------------

Uchovňovanie pri špeciálnej  výstave chrtov 4.11.2016

Aprelka Lenel Slovakia – chovná

DM test: N/N čistý

 

Bonitation at Sighthound Specialty Show 4.11.2016

Aprelka Lenel Slovakia – breeding license

DM Test result: N/N Clear 

------------------------------------------------------------------------------------

Špeciálna výstava chrtov 4.11.2016,  rozhodca: Grzegorz Weron, PL

Aprelka Lenel Slovakia- trieda otvorená  - V2 res. CAC

 

Sighthound Specialty Show 4.11.2016,  Judge: Grzegorz Weron, PL

Aprelka Lenel Slovakia- open class  - Ex.2 res. CAC

 

      

Majiteľom gratujem!

------------------------------------------------------------------------------------

Speciální výstava chrtů Kladruby nad Labem – Kolesa 3.9.2016, CZ

rozhodca: Dr. Anne Midgarden, USA 

Aprelka Lenel Slovakia - trieda otvorená (8 sučiek)– výborná 3

 

Sighthound speciality 2016 Kladruby nad Labem – Kolesa 3.9.2016, CZ

Judge: Dr. Anne Midgarden, USA 

Aprelka Lenel Slovakia - open class from 8 females, Ex 3, 

Majiteľom gratulujem a ďakujem za krásnu prezentáciu Aprelky!

------------------------------------------------------------------------------------

Donaueschingen Sighthound Festival 14.8.2016 

rozhodca: Gabriela Veiga, PT

Aprelka Lenel Slovakia - trieda otvorená (19 sučiek)– V2 res.VDH

 

Donauschingen Sighthound Festival je najväčšiou výstavou chrtov v Nemecku. Množstvo a kvalita predvedených jedincov je porovnateľná so svetovou výstavou. Už len pekná prezentácia                   s hodnotením výborný v tak silnej konkurencií je veľkým úspechom ako pre majiteľov Aprelky, tak   i pre mňa. Som preto Markéte Sousedíkovej nesmierne vďačná za skvelú pripravu a krásne predvedenie Aprelky na tejto prestížnej výstave a tiež na všetkých takýchto akciách. 

Ďakujem a gratulujem obom majiteľom Aprelky!

Donaueschingen Sighthound Festival 14.8.2016,

Judge: Gabriela Veiga, PT

Aprelka Lenel Slovakia - open class from 19 females - Ex 2, Res-VDH

 

Donauschingen Sighthound Festival is the biggest Dog Show in Germany. The quantity and quality of detained dogs is comparable to the World Dog Show. The very nice presentation with excellent judgment in such a strong competition is a great success for both owners of Aprelka as well as for me. I am therefore extremely grateful Markéta Sousedíková for the excellent preparation and beautiful presentation of Aprelka at this prestigious show and also on all such events

Thank you and congratulations to both owners of Aprelka!

------------------------------------------------------------------------------------

Klubová výstava chrtov  Mojmírovce  13.8.2016, rozhodca: Marina Ostrovskaya (Solovyev borzois), RUS

Agent C. Lenel Slovakia- trieda otvorená – V1 CAC

Ava Alexeievna Lenel Slovakia - trieda otvorená – V1 CAC

 

Uchovňovanie pri klubovej výstave: Agent C.Lenel Slovakia - chovný 

 

Slovakian Sighthound Club Show Mojmírovce 13.8.2016, Judge: Marina Ostrovskaya (Solovyev borzois), RUS

Agent C. Lenel Slovakia - open class – excellent 1 CAC

Ava Alexeievna Lenel Slovakia- open class – excellent 1 CAC

 

Bonitation: Agent is now available as stud dog!

 

 

Thanks Marina Ostrovskaya for beautiful judgment and all of my friends for a great weekend and nice photos.

------------------------------------------------------------------------------------

Grand Prix CZ Lednice 3.7.2016

Aprelka Lenel Slovakia – 2.miesto

------------------------------------------------------------------------------------

 

Svetová výstava psov Moskva  25.6.2016

Rozhodca: Marina Ostrovskya, RU

Aprelka Lenel Slovakia - trieda otvorená – výborná (25 sučiek)

WORLD DOG SHOW 2016 MOSCOW 

Judge: Marina Ostrovskaya (Russia)

Aprelka Lenel Slovakia - open class - excellent (25 females)


Majiteľom gratulujem a ďakujem za krásnu prezentáciu Aprelky!

------------------------------------------------------------------------------------

FCI MAJSTROVSTVÁ EURÓPY V COURSINGU 2016

18. jún  2016 Veľké Pole, Slovensko

Aprelka Lenel Slovakia sa umiestnila na krásnom 12 mieste zo 44 štartujúcich sučiek s celkovým hodnotením 506 bodov.

Zároveň bola aj najúspešnejším slovenským barzojom na ME 2016.

Vzhľadom na to, že to bol jej len 4.coursing v živote a Aprelka skúsenosti ešte len zbiera je to úžasný výsledok.

Markéta, skvelá práca, ste super!!! Ďakujem a gratulujem!

 

FCI European Coursing Championship 2016

June 18, 2016, Veľké Pole, Slovakia

Aprelka Lenel Slovakia was placed in a beautiful 12th place out of 44 running females with the overall assessment of 506 points.

It was also the most successful Slovak Borzoi at Championship 2016.

Given that,it was 4.coursing in her life and Aprelka is still collecting experience, is it an amazing result.

Markéta, great job, you are fantastic !!! Thank you and congratulations!

Viac fotografií nájdete na stránkach/ for more photos visit  marketa-photo.com/cz/

------------------------------------------------------------------------------------

Národní výstava psů Klatovy 12.6.2016 CZ, rozhodca: Renard Pierre, F

Aprelka Lenel Slovakia - trieda otvorená  - V1 CAC

 Majiteľom gratujem!

------------------------------------------------------------------------------------

Celoštátna výstava všetkých plemien Nitra  10.6.2016, rozhodca: Dorota Witkowska, PL

Agent C. Lenel Slovakia- trieda otvorená – V2 res.CAC

Ava Alexeievna Lenel Slovakia - trieda otvorená – V2 res.CAC

 

Medzinárodná výstava psov Grand Prix Slovakia Nitra 11.6.2016, rozhodca: Róbert Kotlár, HU

Agent C. Lenel Slovakia – trieda otvorená – V4

Ava Alexeievna. Lenel Slovakia – trieda otvorená  - V1 CAC

------------------------------------------------------------------------------------

Aprelka Lenel Slovakia sa nominovala na FCI MAJSTROVSTÁ EURÓPY V COURSINGU 2016, ktoré sa budú konať 17.-18.-19.júna vo Veľkom Poli, Slovensko. 

 Ďakujem Markéte Sousedíkovej za skvelú starostlivosť a prípravu a Aprelke držím palce!

------------------------------------------------------------------------------------

Národná výstava psov Lučenec 7.5.2016, rozhodca: Lozić Željko, RS

Agent C. Lenel Slovakia- trieda otvorená – V1 CAC

Ava Alexeievna Lenel Slovakia - trieda otvorená – V1 CAC, Víťaz Slovenska 2016, BOS

 

Medzinárodná výstava psov Lučenec 8.5.2016, rozhodca: Grzegorz Weron, PL

Agent C. Lenel Slovakia – trieda otvorená - V1 CAC, res.CACIB

Ava Alexeievna. Lenel Slovakia – trieda otvorená  - V2 res.CAC, , res.CACIB

------------------------------------------------------------------------------------

8.5.2016

Aprelka Lenel Slovakia splnila podmienky pre udelenie titulu Šampion pre krásu a výkon po Jizersku 2016

Majiteľom srdečne gratulujem a ďakujem za starostlivosť a skvelú prezentáciu Aprelky!

------------------------------------------------------------------------------------

8.5.2016 - Klubová výstava chovatelů a přátel Barzojů , rozhodca: Božena Ovesná (CZ)

Aprelka Lenel Slovakia – trieda otvorená - V1, CAC

------------------------------------------------------------------------------------

7.5.2016 - Pojizerské derby (CZ)

Aprelka Lenel Slovakia  - 1 miesto

 

Majiteľom gratulujem.

------------------------------------------------------------------------------------

16.-17.4.2016 Krutej coursing Krutěnice (CZ)

Aprelka Lenel Slovakia sa umiestnila na peknom 4.mieste zo 7 barzojov.

Majiteľom gratulujem!

------------------------------------------------------------------------------------

16.1.2016 NEW YEAR SHOW NITRA,  Judge: Michaela Pavlásková /SK/

Trieda otvorená  - Ava Alexeievna Lenel Slovakia - V2 res. CAC

 

------------------------------------------------------------------------------------

09.01.2016 CACIB Nürnberg, Judge: Hans-Joachim Dux / DE

Trieda otvorená - Aprelka Lenel Slovakia V1, VDH zo 7 sučiek, a res. CAC 

 

Majiteľom gratulujem!

------------------------------------------------------------------------------------

Anastasia Lenel Slovakia úspešne absolvovala základný kurz poslušnosti.

Gratulujem majiteľke!

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

Aurora Lenel Slovakia pózovala pri fotografovaní pre pripravovaný kalendár neziskovej organizácie Domov pro mne, ktorá v Brne pomáha ľuďom so zdravotným postihnutím žiť bežným životom.

Viac informácií o tejto neziskovej oraganizácií nájdete na stránke www.domovpromne.cz/

------------------------------------------------------------------------------------

Mezinárodná výstava psov DUO CACIB Praha 31.10.2015 – Rozhodca: Grunheid Jean-Louis, F

Trieda stredná -  Aprelka Lenel Slovakia - V1 - CAC, Res. CACIB

Majiteľom gratulujem!

------------------------------------------------------------------------------------

11.10.2015 Sachsenheim (DE)

Aprelka Lenel Slovakia bežala svoj prvý dostihový závod. Vo finále bežala na krásnom treťom mieste. Vposlednej zákrute sa bohužial nechala zastrašiť štekaním feny za sebou, pribrzdila           a pustila súperky pred seba. Je to však mladá fenka, ktorá ešte len zbiera skúsenosti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Majiteľom gratulujem!   Viac fotografií z preteku nájdete na : marketa-photo.com/cz/

------------------------------------------------------------------------------------

12.-13.9. 2015 Mistrovství Čech Ptýrov

Aprelka Lenel Slovakia bežala svoj prvý coursingový závod a umiestnila sa na krásnom 5. mieste z 8 sučiek na štarte.

Majiteľom gratulujem!

------------------------------------------------------------------------------------

1.8.2015 - Donaueschingen Sighthound Festival DE – Rozhodca: Linda Worthy (GB)

Trieda stredná – Aprelka Lenel Slovakia – výborná 1, res. CAC

 

2.8.2015 - Donaueschingen Sighthound Festival DE – Rozhodca: Barbara Ruth Smith (USA, S)

Trieda stredná – Aprelka Lenel Slovakia – výborná 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gratulujem majiteľom!

------------------------------------------------------------------------------------

11.7.2015 Aprelka Lenel Slovakia splnila podmienky pre udelenie dostihovej licencie.

------------------------------------------------------------------------------------

27.1.2015 nás náhle a navždy opustila naša milovaná Brasletka.

                        

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

Aprelka Lenel Slovakia na obálke doplnkového krmiva!

Fotografia od: Markéta Sousedíková                                  marketa-photo.com/cz/

------------------------------------------------------------------------------------

27.9.2014 sme boli socializovať našu svorku na výstave psov v Považskej Bystrici.

------------------------------------------------------------------------------------

Doplnené nové fotky vo fotogalériach.

------------------------------------------------------------------------------------

V sobotu 9.8.2014 sme sa boli pozrieť na Klubovej výstave chrtov v Topoľčiankach. Ďakujeme všetkým známym za pekný deň a Milanovi Švihoríkovi za tieto pekné fotky mojich 8-mesačných diablikov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------

Pridané obojky na predaj v sekcií Obojky/ Collars.

Added collars for sale in sections Obojky / Collars.

------------------------------------------------------------------------------------

Dňa 8.3.2014 nás navždy opustila naša milovaná kokršpanielka Dášenka.

On 03.08.2014 passed away our beloved cocker Dášenka.

                                      

------------------------------------------------------------------------------------

Všetky šteniatka z nášho A vrhu sú buď v nových domovoch, alebo rezervované. Ďalší vrh plánujeme až v roku 2015.

All puppies from our litter are either new homes, or reserved. Next litter we plan in year 2015.

------------------------------------------------------------------------------------

Šteniatka majú 5 týždňov, viac vo fotogalérií:

Puppies are 5 weeks old, more in gallerie here:

chs-lenel-slovakia.webnode.sk/fotogaleria/a-litter-5-weeks-old/

 

------------------------------------------------------------------------------------

Máme šteniatka!   We have puppies!

Viac informácií nájdete tu:

More info here:

chs-lenel-slovakia.webnode.sk/steniatka/

chs-lenel-slovakia.webnode.sk/chov/

Čakáme šteniatka barzojov

12.5.2013 Považsko-Bystrická výstava psov

 

Tak sme dnes vyrazili na Považskobystrickú výstavu psov, za účelom ukázať ľuďom krásu barzoja a stráviť príjemné dopoludnie medzi milovníkmi psov a Brasletka si v kategórií veľkých psov (asi 40-tich) vybehala druhé miesto. Ďakujem mojej sesternici Daji a kamarátke Šarlote za stálu podporu a starostlivosť o moje psie "baby"

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------

6.5.2012 CACIB Timisoara, RO - rozhodca: Pierluigi Buratti (IT)

Trieda otvorená – Brasletka Mraja - výborná 2 r.CAC

                                                                                                                                                           

25.3.2012 CACIB NITRA  - Rozhodca: Dušan Barlík (SK)

Trieda otvorená - Brasletka Mraja - výborná 3

 

24.3.2012 CACIB Nitra - rozhodca: Erdös Lászlo (H)

Trieda otvorená - Brasletka Mraja - výborná 3

                                                                                                                                                           

Uchovňovanie pri Klubovej výstave chrtov 19.8.2011 Bratislava

Brasletka Mraja - chovná

Vyšetrenie srdca : Veterinárna klinika, Trnava, vyšetrenie v norme.

                                                                                                                                                           

5.6.2011 CACIB Nitra - rozhodca: Lisbeth Mach (CH)

Trieda otvorená – Brasletka Mraja - výborná 1

                                                                                                                                                           

4.6.2011 CACIB Nitra - rozhodca: Korozs Andras (H)

Trieda otvorená – Brasletka Mraja - výborná 1 CAC

                                                                                                                                                           

14.5.2011 CACIB Bratislava - rozhodca: Ľudmila Fintorová (SK)

Medzitrieda – Brasletka Mraja - výborná 2 r.CAC

                                                                                                                                                           

13.5.2011 Špeciálna výstava chrtov, Bratislava, rozhodca: Miroslav Zidar (SLO)

Medzitrieda – Brasletka Mraja - výborná 4

                                                                                                                                                           

19.11.2010 Špeciálna výstava chrtov Nitra  - rozhodca: Doris Getzinger (AT)

Medzitrieda - Brasletka Mraja - výborná 1 CAC, druhá najlepšia barzojka Špeciálnej výstavy chrtov

                                                                                                                                                           

6.6.2010 CACIB Nitra, rozhodca: Cathy Delmar (IRL)

Trieda mladých - Brasletka Mraja -  výborná 1 CAJC, Grand Prix Junior Winner 2010, nová Slovenská Junior Šampionka

                                                                                                                                                           

16.5.2010 CACIB Bratislava, rozhodca: Silva Zefiro José

da V. Cardoso

Trieda mladých - Brasletka Mraja - výborná 2

 

15.5.2010 CACIB Bratislava, rozhodca: András Korósz (H)

Trieda mladých -Brasletka Mraja - výborná 1 CAJC, Cruft´s kvalifikácia

                                                                                                                                                           

21.2.2010 - CACIB PREŠOV rozhodca: Catalan Luis (PT)

Trieda mladých - Brasletka Mraja - výborná 1 CAJC JUNIOR EAST WINNER

Novinky

Informácie pre návštevníkov

23.09.2013 19:11
Informujte Vašich návštevníkov čo možno najčastejšie o novinkách a akciách na Vašom webe. Aby ste užívateľov naučili Vaše stránky pravidelne navštevovať, je dôležité webovú prezentáciu pravidelne aktualizovať. Pre automatickú distribúciu článkov až ku čitateľovi môžete využiť RSS kanály.

Webová prezentácia bola spustená

23.09.2013 19:10
Dnes bola spustená naša nová webová prezentácia. V tomto článku popíšte, prečo ste spustili novú prezentáciu a čo prinesie návštevníkom. Uveďte, aké máte ciele s projektom a čo prinesie užívateľom. Pokúste sa návštevníkom stručne a jasne vysvetliť, prečo by sa na túto stránku mali pravidelne...